Trang Chủ Fanpage Group Đầu Trang >>>
Kim Dung Truyện Menu
Hào kiệt tụ hội

Hướng dẫn

Trang chủ > Hướng dẫn

Võ tướng liên kết

01.03.2018

Liên kết võ tướng là một phần đặc sắc quan trọng của Bá Đạo 3Q.

Mỗi võ tướng đều có những liên kết(duyên phận) riêng.

Liên kết giúp tăng mạnh chỉ số của võ tướng.

Liên kết có 2 loại :

Liên kết tướng với tướng : Lưu ý khi sắp xếp trận hình tướng

Liên kết tướng với trang bị : Lưu ý khi trang bị võ tướng.

 

Duyên phân tướng

Duyên phận võ tướng

Liên kết trang bị

Tin liên quan