Trang Chủ Fanpage Group Đầu Trang >>>
Kim Dung Truyện Menu
Hào kiệt tụ hội

Hướng dẫn

Trang chủ > Hướng dẫn

Trang bị võ tướng

27.02.2018

Một phần không thể thiếu của mỗi võ tướng trong đội hình đó chính là trang bị.

Mỗi võ tướng đồng hành đều có 4 món trang bị chính bao gồm : Vũ khí,Áo, Nón, Trang sức

Tất cả trang bị đều có thể tiến hành nâng cấp để tăng thuộc tính sức mạnh và chiến lực cho nhân vật.

 

Trang bị đều đi theo bộ, khi mặc đủ bộ sẽ kích hoạt thuộc tính ẩn của bộ trang bị.

Với mỗi trang bị bạn đều có thể tiến hành Cường hóa, Tinh Luyện, Khảm nạm bảo thạch...

 

 

Cấp cường hóa trang bị tối đa gấp đôi cấp độ nhân vật, cường háo tăng chỉ số cơ bản của trang bị, trong quá trình cường hóa có thể ngẫu nhiên nhảy cấp độ vượt mức cường hóa.

Tinh luyện trang bị nhằm nâng cao chỉ số như né, trúng, bạo kích, kháng bạo cho võ tướng. Sử dụng Thủy tinh để tiến hành tinh luyện.

Khi cường hóa tới cấp 90 trang bị sẽ mở lỗ khảm bảo thạch. Người chơi có thể tiến hành tìm kiếm sưu tập bảo thạch để khảm nạm.

 

Tin liên quan