Trang Chủ Fanpage Group Đầu Trang >>>
Kim Dung Truyện Menu
Hào kiệt tụ hội

Hướng dẫn

Trang chủ > Hướng dẫn

Hướng Dẫn Sử Dụng Cửa Hàng

01.04.2018

Trong hệ thống tính năng đồ sộ của Bá Đạo 3Q không thể không nhắc tới hệ thống cửa hàng với cực kì tài nguyên miễn phí dành cho những quân chủ chăm chỉ tích cóp và tham gia các tính năng của game.

1. Thương thành

CỬa hàng mặc định bán những nhu yếu phẩm cần thiết, sử dụng Vàng để tiêu phí mau sắm.

Vàng có thể nhận được thông qua hoạt động hoặc nạp vàng.

 

2. Tướng hồn

Sử dụng hồn tướng là tiền tệ trao đổi chính. Quân chủ có thể thu thập đột phá đơn, bạc, mảnh hồn tướng cần thiết tại đây.

Hồn tướng nhận được qua hoạt động, vượt phụ bản và phân giải tướng.

 

3. Danh vọng

Sử dụng danh vọng làm tiền tệ chính

Danh vọng nhận được qua thi đâu võ đài.

4. Quân đoàn

Tiền tệ trao đổi : Điểm quân đoàn

Cách nhận : Cống hiến hoặc tham gia các hoạt động quân đoàn.

 

5. Bách Chiến

Tền tệ trao đổi : Điểm bách chiến

Cách nhận : Vượt bách chiến tháp nhận tích lũy điểm

 

6. Bảo thạch

Tiền tệ trao đổi : Nguyên Thạch - Vàng

Cách nhận : Trân Bảo Hiên

7. Thần Hồn

Tiền tệ trao đổi : Thần hồn - vàng

Cách nhận : Phụ bản anh hùng

 

8. Phản tặc

Tiền tệ trao đổi : Tích điểm Phản Quân

Cách nhận : Diệt phản quân

 

9. Diễn Võ

Tiền tệ trao đổi : Thần hồn - Điểm Diễn Võ

Cách nhận : Diễn võ liên server

Tin liên quan